Hoppa till innehåll

Ny logotyp för Arkeion, föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Idén utgår från tecknet för Pi, Π, en portal till det eviga och cirkulära. Pi används i ­­geometriska formler för cirklar, sfärer, bollar och andra runda objekt. Två föreningar med olika inriktning inom branschen har slagits samman och färgtoningen blinkar till mångfalden inom den nya föreningen: att alla inom branschen kan hitta sin grej här. Gement a är skapat av en cirkel, som en blink till Pi och kretsloppet i arkivbranschen och n:et är en stiliserad symbol för Pi. Man skulle nästan kunna säga att Pi omsluter branschen i en gemensam evig cirkel.